Morava

Vítejte na stránkách občanského sdružení

 Za Moravu, o.s.

www.zamoravu.cz

 


 

 

 

Domů

Naše činnost

Aktuality

Moravský symbol

Jak mohu pomoci

Sponzorské dary

Kontakt

 

Moja Morava

 

 

 

Morava - web

Moravia Magna

Matice moravská

Smírčí kříže

Veligrad

Hradiště v Mikulčicích

Slované - web

Moravské hrady a zámky

Miluju Moravu - fb

 

Videa o historii Moravy

Film Cyril & Metoděj

Výstava Cyril a Metoděj

 

 

moravská-vlajka.eu

 

 

 

Za Moravu, o.s

na Fejsbůku

 

 

 

 

 

 

Za Moravu, o.s.

www.ZaMoravu.cz

 

IČO  013 073 98

 

kontakt:     kontakt(zavináč)zamoravu.cz

 
 

Jsme tu, abychom ukázali, že se dá o Moravě mluvit i bez politikaření

 

 


Důrazně se distancujeme od aktivit tzv. "moravistů", kteří se vyznačují

onou žluto-červenou vlajkou a vyžloutlým znakem Moravy!

Právě proto, že podporujeme povědomí o historické zemi Morava,

její specifické kultuře a historii, zároveň brojíme proti těmto jejím škůdcům.

Nemůžeme se dívat na to, jak tito pomatenci dělají ostudu slušným lidem na Moravě!

 

Náš dopis předsedovi polit. strany "Moravané"

Výzva Moravanů do tzv. Moravské národní obce


 

 

 

 

Milujeme naši rodnou Moravu

 

Pocit náležitosti k rodnému kraji je možné někomu vyčítat snad leda ze závisti či žárlivosti. Nebo hlouposti. Narodil jsem se na Moravě, jsem tedy Moravan. To ale ovšem neznamená, že jsem separatista. Ano, toto si lidé o nás, co mluvíme o Moravě, velmi často myslí. A bohužel, i ti vzdělaní. Nelze jim to ale vždy vyčítat, nebo se jim divit. Proč? Zkrátka proto, že není Moravan jako Moravan. A čert aby se v nás Moravanech vyznal. Téma moravských symbolů však leccos napoví. Je totiž o daleko závažnějších věcech, než jsou barvy šachování orlice - tinktury, nebo vlajka.

 

Jsme neziskové nevládní občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují zájemci o zachování kulturního dědictví Moravy. Sdružení nemá žádné politické cíle a svou činností ani žádné nepodporuje.

 

Občanské sdružení Za Moravu, o.s., jako nový, ryze apolitický a neziskový subjekt, vzniklo teprve nedávno, na sklonku roku 2012. U jeho vzniku stála občanská iniciativa Moja Morava, existující o pouhý půlrok déle.

 

 

"Co nejlepší pro Moravu jest? V lásce ke své zemi svoje děti vést.   Vždyť to, co ve svém srdci máš, i do budoucna zachováš."

 

 Šárka Anna Cenigová, Zlín

 

 

 

 

Odkaz Velké Moravy


 

Odkaz Velké Moravy a toho, co dílo bratří Konstantina a Metoděje znamenalo pro celé Slovanstvo, je něco, na co můžeme být náležitě hrdí. Právě díky Moravě a jejímu tehdejšímu vládci Rastislavovi, z jehož vůle se byzantská mise uskutečnila, vzniklo slovanské písemnictví a rozvinula se slovanská kultura a vzdělanost. Snad nejdůležitějším počinem té doby bylo uznání Bible napsané slovanským jazykem a uznání slovanštiny jako dalšího bohoslužebného jazyka. Bratři ze Soluně se tak stali spoluzakladateli naší státnosti a jejich zásluhou se Velká Morava stala jedním z nejmocnějších státních celků té doby. Zásadně ovlivnili historii všech slovanských národů. Nadčasový význam jejich díla pro celé Slovanstvo měl počátky právě u nás na Moravě. 

Ochotně vynakládáme nemalé úsilí, aby počet Moravanů hrdých na svůj národ a na své dějiny neustále narůstal. Vynakládáme nemalé úsilí, aby bylo zachováno kulturní dědictví naší rodné Moravy.

 

 

            Autorem kresby je doc. Luďek Galuška

 

 

 

 

'Pocit vztahu k historické zemi je, jak známo, u Moravanů vypěstován daleko silněji než u lidí žijících v Čechách.''

 

 PhDr. Vladimír Růžek, historik

 

 

   

© 2012 Moja Morava